לקבלת פרטים במדור המקצועי, נא להרשם:
PLEASE COMPLETE THE FORM IN ENGLISH


רישום לקוסמטיקאיות
Registration for cosmetologists
Регистрация косметологов
 

 

 * required
 * required
Female
Male
 * required
 * required
 * required
 * required
 * required
Yes
No
 * required
 * required
Yes
No

 
שם מלא/Full Name:

 
תאריך לידה/Birthday:

 
נקבה:

 
זכר:

 
מספר טלפון/Phone:

 
סלולרי/Mobile Phone:

 
כתובת/Address:

 
עיר/City:

 
מיקוד/Postal Code:

 
שם המוסד בו למדת/
Cosmetical Institute:

 
השכלה רפואית/
Medical Education:

 
הדפס סיסמא/
Password:

 
הדפס סיסמא שוב/
Retype Password:

 
דואר אלקטרוני/E Mail:

 
אני מעוניין/ת לקבל
עדכונים בדוא"ל:

 

WebAssets2/footer_920.jpg

Magiray™   ¦   6 HaSolelim Str., Tel Aviv 6789706, Israel    ¦  Phone: 03-5626613; Fax: 03-5626615    ¦    e-mail: info@magiray.com
 
Copyright © 1995 by Magiray Cosmetics LTD. All rights reserved.

Copyrighted.com Registered & Protected  J12U-Z0DL-VCOQ-MGYG